ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος

Αυτός ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για την πώληση προϊόντων Cosi e Cosa μέσω του Διαδικτύου, στο εξής “Το Κατάστημα”) της εμπορίας ” CosieCosa ” ως “Άφοι Μπαλτζή Ο.Ε.” (Αριθμός φορολογικού μητρώου: 084248539, Γενικός εμπορικός αριθμός μητρώου: 021392926000) με έδρα την οδό Τρεμπεσίνας 6 Βέροια 59131, Ελλάδα (εφεξής «η Εταιρεία»). Αυτοί οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Σύμβασης αποσκοπούν να καθορίσουν με σαφή, διαυγή και περιεκτικό τρόπο, τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και τις διατάξεις σχετικά με την εγκυρότητα των συμβάσεων, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και κάθε επισκέπτη ή / και πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 για την «Προστασία των Καταναλωτών» και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με τις απομακρυσμένες συναλλαγές και τον Νόμο 2472/1997 για «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», όπως ισχύει σήμερα .

Κάθε είσοδος, πλοήγηση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα σας καθιστά έναν επισκέπτη ή / και πελάτη του Καταστήματος. Πριν προχωρήσετε στην πλοήγηση στο Κατάστημα, σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει πλήρως και κατανοήσει τα παρόντα και ότι τα αποδέχεστε. Οποιαδήποτε και όλες οι χρήσεις ή / και συναλλαγές εφεξής με την Εταιρεία μέσω του Καταστήματος προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιαδήποτε χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά από εσάς, ούτε θα στείλει ή αποκαλύψει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτα μέρη (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα) που δεν είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία χωρίς την προηγούμενη ρητή και συγκεκριμένη σας συναίνεση  σε αυτό, εκτός εάν απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών) ή είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Παρόλο που η πλοήγηση στο Κατάστημα είναι επίσης δυνατή χωρίς να αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επωφεληθείτε από πρόσθετες υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε να αποκαλύψετε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου, email) θα απαιτηθούν για τους σκοπούς για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού CosieCosa, θα απαιτείται η διεύθυνση αλληλογραφίας σας για επικοινωνία με την Εταιρεία και το Κατάστημα (π.χ. για την υποβολή καταγγελίας, για τη λήψη πληροφοριών ή υλικού προώθησης) κ.λπ.

Ωστόσο, για την έναρξη και την επεξεργασία της συναλλαγής σας μαζί μας, είναι απαραίτητο να μας ειδοποιήσετε για ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας), τη διεύθυνση αποστολής για παραγγελία κ.λπ. Επιπλέον, κατά την πλοήγηση στο Κατάστημα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό CosieCosa, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας και τη διεύθυνση IP σας για να μετρήσει τις επισκέψεις, για να δημιουργήσει το ιστορικό παραγγελιών και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τους σκοπούς βελτιστοποίησης υπηρεσίας ή διατήρηση ενός εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Οι ανήλικοι επισκέπτες του Καταστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε αυτό και στις υπηρεσίες του σύμφωνα με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν καμία υποχρέωση να υποβάλουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων προσωπικών από ανήλικα άτομα, η Εταιρεία διαγράφει αμέσως όλα τα σχετικά δεδομένα.

Το Κατάστημα, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο αρχείο όπου τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί σύμφωνα με τα παραπάνω και σας επιτρέπει να διορθώσετε, να διαγράψετε, να τροποποιήσετε και να συμπληρώσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει.

Πώληση εμπορευμάτων

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Καταστήματος είναι τα προϊόντα της Εταιρείας (εφεξής τα «Προϊόντα»). Τα χαρακτηριστικά και άλλες συνοδευτικές πληροφορίες αυτών (π.χ. ενδεικτικά τυχόν εγγύηση προϊόντος, ταυτότητα, οδηγίες, κ.λπ.) είναι διαθέσιμα και μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτά ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στο Κατάστημα κάνοντας κλικ στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα σε κάθε προϊόν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αναφέρονται σε Προϊόντα και ποσότητα Προϊόντων που διατίθενται στην αποθήκη της Εταιρείας, ενώ το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Υποβολή / Ακύρωση Παραγγελίας

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος αποτελεί δεσμευτική προσφορά αγοράς των εν λόγω Προϊόντων στη συνολική τιμή που υποδεικνύεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των ΦΠΑ, έξοδα συσκευασίας και αποστολής και οποιαδήποτε έκπτωση στην οποία δικαιούστε ως επισκέπτης / πελάτης. Η παραγγελία σας καθίσταται οριστική μετά την επιβεβαίωση από την Εταιρεία μέσω email στη διεύθυνση email που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα στο Τηλ: 2331023550 ή στο info@cosiecosa.gr  για να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Το Κατάστημα διαθέτει έναν μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (πλήρως ή εν μέρει) που έχει ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχει παραδοθεί ακόμη. Για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση παραγγελίας (εν όλω ή εν μέρει) θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 2331023550 ή να στείλετε ένα email στο info@cosiecosa.gr. Αυτή η επιλογή είναι στη διάθεσή σας μέχρι τη στιγμή που θα σας ειδοποιήσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά από αυτό το χρονικό σημείο, η ακύρωση δεν θα είναι πλέον δυνατή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, η Cosi e Cosa σας διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

-Την πληρωμή με αντικαταβολή/μετρητά με την παράδοση της παραγγελίας σας μέσω της ταχυμεταφορικής Elta Courier Πόρτα-Πόρτα, είτε στον χώρο σας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα των ΕΛΤΑ για απομακρυσμένες περιοχές.

-Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.

Η πληρωμή μιας συγκεκριμένης παραγγελίας πραγματοποιείται με πλήρη ασφάλεια με χρήση πιστωτικής κάρτας VISA ή MASTERCARD μέσω πιστοποιητικού ασφαλείας και τεχνολογίας SSL, η επιβεβαίωση της οποίας γίνεται μέσω του συστήματος 3D Secure Network της VISA και της MASTERCARD.

Το Κατάστημα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας. Ωστόσο, σε περίπτωση επιβεβαιωμένης δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, μπορείτε να ακυρώσετε τη χρέωση του λογαριασμού σας όταν υποβάλετε αίτημα στην τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική σας κάρτα, η οποία είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το παράπονό σας. Για το λόγο αυτό, έχετε την υποχρέωση να ειδοποιήσετε αμέσως την εκδότρια τράπεζα μόλις συνειδητοποιήσετε ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, προκειμένου να ακυρωθεί τέτοια κάρτα και να απαγορευθεί η περαιτέρω χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

-Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας διευκολύνει για την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας. Για την ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορείτε να μας στείλετε μέσω e-mail στο info@cosiecosa.gr  τo καταθετήριο της Τράπεζας, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 23310 23550.

Μέσα, χρόνος και κόστος αποστολής

Τα Προϊόντα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, συσκευάζονται προσεκτικά και είναι άμεσα διαθέσιμα για παράδοση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (εκτός από τις ειδικές παραγγελίες). Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά. Εξαιρούνται τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων μπορεί ν’ αλλάξει για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.), οπότε θα σας ενημερώσουμε αναλόγως μέσω email για να μας ειδοποιήσετε για το αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, να συνεχίσει η παραγγελία σας.

Απόσυρση – Επιστροφή προϊόντος

Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα Προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να απαιτείται να αποκαλύψετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα Προϊόντα που θα επιστραφούν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την παραλαβή τους, δηλαδή χωρίς να έχουν φορεθεί ή υποστεί ζημιά, και να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής και την εγγύηση. Για τη διευκόλυνσή σας, κατά την παράδοση των Προϊόντων, συνιστάται να ελέγχετε προσωπικά την κατάσταση των αγορασμένων Προϊόντων για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα με την παραγγελία σας. Σε περίπτωση επιστροφής, τυχόν έξοδα αποστολής που προκύπτουν από την επιστροφή των Προϊόντων βαρύνουν εσάς. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφόμενων Προϊόντων, το Κατάστημα θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική αξία αγοράς των Προϊόντων που επιστράφηκαν, με το ίδιο μέσο πληρωμής, εφόσον είναι δυνατόν, που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

Τα προϊόντα θα επιστραφούν στη διεύθυνση της Εταιρείας που αναφέρεται παραπάνω.

Διαφημιστικά μηνύματα

Το Κατάστημα σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε να ενημερώνεστε για νέα Προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες, στέλνοντας κατά καιρούς διαφημιστικά-μηνύματα πληροφοριών στη διεύθυνση e-mail που αναφέρθηκε προηγουμένως. Σε καμία περίπτωση το Κατάστημα δεν θα κάνει κατάχρηση της παραπάνω υπηρεσίας του. Εκτός αυτού, έχετε πάντα τη δυνατότητα κατάργησης της εγγραφής από αυτήν την υπηρεσία υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση email info@cosiecosa.gr.

Επικοινωνία με την εταιρεία

Όλοι οι επισκέπτες / πελάτες του καταστήματος μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στο τηλέφωνο 2331023550 ή στέλνοντας ένα email στο info@cosiecosa.gr.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εξαιρουμένων τυχόν ρητών εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και αρχών), ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, συνολικής διάταξης, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά όλα τα αρχεία του καταστήματος είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα, διακριτικά σήματα, σήματα, σύμβολα και σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας, των συνδεδεμένων εταιρειών και επιχειρήσεων και παρόχων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και εκείνες του διεθνούς δικαίου συμφωνίες, πρωτόκολλα και συμβάσεις.

Οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στο Κατάστημα και φέρει εμπορικά σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, αρχών, συνδικάτων ή εκδοτών αποτελεί τη δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και επομένως οι τελευταίοι φέρουν κάθε αντίστοιχη ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Αποδεχόμενοι αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και μεταβαίνοντας στο Κατάστημα, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε νομικά επιλέξιμοι να συνάψετε την παρούσα σύμβαση και να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν. Επιπλέον, ως επισκέπτης / χρήστης του Καταστήματος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε οικονομικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και όλη τη χρήση του Καταστήματος καθώς και για τη χρήση του λογαριασμού σας στο CosieCosa από άλλους – συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που συγκατοικούν μαζί σας – και ως εκ τούτου, συμφωνείτε να επιβλέπετε όλη τη χρήση του καταστήματος που γίνεται από ανήλικα άτομα χρησιμοποιώντας το λογαριασμό ή το όνομά σας στο CosieCosa.

 Η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων, διευθυντών και υπαλλήλων της, ευθύνεται αποκλειστικά για απάτη και βαριά αμέλεια και αποκλειστικά για ζημίες που έχουν προκύψει και η ευθύνη της δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία των πωληθέντων Προϊόντων.

Εφαρμοστέος νόμος και άλλοι όροι

Η Εταιρεία και το Κατάστημα διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να ενημερώσουν εγγράφως αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Καταστήματος. Η αποτυχία της Εταιρείας να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση.

Η πλοήγηση, η χρήση και η συναλλαγή με το Κατάστημα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει κατά τη διαπραγμάτευση, τη χρήση και τη συναλλαγή με το Κατάστημα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Βέροιας, Ελλάδα.

Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων που θεωρείται παράνομη παύει αυτόματα να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.